Finance

Apr 14 2018

Mellannorrlands Hospice, www.hospice.#Www.hospice


Vдlkommen till Mellannorrlands Hospice

MELLANNORRLANDS HOSPICE 2007 – 2017

Mellannorrlands Hospice r en specialiserad v rdenhet f r inneliggande v rd av de allra sv rast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt f r ndam let med s rskilt h nsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som r hel gd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Www.hospice

Vi v nder oss till alla inom v rden som m ter m nniskor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den ppna v rden, p sjukhus, inom den kommunala hemv rden eller p s rskilda boenden.

Information fцr vеrdpersonal

Www.hospice

P den h r sidan ger vi information om Mellannorrlands Hospice som riktar sig till v rdpersonalen. Det g ller information om hur man kontaktar oss, om vilka intagningskriterier som g ller till Mellannorrlands Hospice, vad remissen helst skall inneh lla, var remisserna skickas osv.

Aktuellt

Vi har lanserat en jubileumskrift till 10 rs jubil et av Mellanorrlands Hospice. Du kan sj lv skaffa Dig ett eget exemplar.

September 2017 var det 10 r sedan Mellannorrlands Hospice Startade sin verksamhet. Detta jubileum firade vi p vederb rligt s tt. H r ber ttar vi lite mer om v rt jubileumsfirande.

I samband med 10- rs jubileum f r Mellannorrlands Hospice instiftas i samarbete med Mittuniversitetet 2 (tv ) stipendier i palliativa v rd f r att premiera C- och magister-uppsatser gjorda p Mittuniversitetet och som handlar om palliativ v rd.

L rdag den 23 september mellan kl 11 – 16, bjuder vi in allm nheten och alla intresserade m nniskor till ett ppet hus p Kulturmagasinet f r att fira v rt 10- riga jubileum. V lkomna!


Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: